Dimensiona é

16 anos
de experiencia

Dimensiona é...

  • unha empresa TIC galega creada no ano 2000
  • un equipo estable de profesionais con perfil técnico e anos de experiencia no sector TIC
  • esforzo permanente de adaptación e aprendizaxe
  • implicación en cada proxecto
  • colaboración con outros profesionais e empresas do ámbito do deseño gráfico, da elaboración de contidos e tamén das TIC
  • unha organización horizontal
  • un espazo de traballo cómodo e agradable
  • bo trato e atención co cliente
  • capacidade de resposta e calidade nos traballos
  • membro de Agasol, cremos nos beneficios e oportunidades que proporciona o software libre